maandag 29 september 2008

Vlieg zalf 3 Dolik


Over dolik is weinig bekent. Het is een van soorten Raaigras .
Lolium termulelentum ,een raaigras met giftige zaden .Ook dit gras wisten de heksen te onderceiden van andere grassen van andere grassenom het dan te gebruiken in hun zalven

Beschrijving
Afmeting: 25 tot 100 cm.
Levensduur: Eenjarig of tweejarig.
Bloeimaanden: Juni en juli.
Stengels: De stengels zijn forser dan die van Vlasdolik.
Bloemen: De kelkkafjes zijn 1½ tot 2 cm lang, gewoonlijk minstens even lang als de rest van het aartje (m.u.v. de kafnaalden) en 2 tot 4 keer zo lang als het meestal genaalde onderste kroonkafje.
Vruchten: De zaden zijn 4 tot 7 mm lang.

Biotoop
Bodem: Zonnige, open plaatsen op matig droge, matig voedselrijke grond.
Groeiplaatsen: Wintergraanakkers, omgewerkte grond en ruderale plaatsen.

Verspreiding
Wereld: Oorspronkelijk uit het Middellandse-Zeegebied. Nu in alle werelddelen, maar in veel landen sterk achteruitgegaan of verdwenen
Nederland: Vroeger vrij zeldzaam, verspreid in het hele land, het meest in Zuid-Limburg. Voor het laatst gevonden in 1949 op de Sint Pietersberg.
Rode lijst. Uitgestorven. België: Zeer zeldzaam. Rode lijst Vlaanderen. Met verdwijning bedreigd.

Ondeskundig gebruik van dit giftige gras kan doofheid en blindheid tot gevolg hebben

Geen opmerkingen: